ניווט בין כותרות – הבדלים בין קוראי מסך

שתי תוכנות קורא מסך נפוצות במחשבים עם מערכת הפעלה של Windows הן JAWS ו NVDA. בשתיהן קיימת אפשרות ניווט בין הכותרות (headings) שבאתר על ידי מקשי המספרים 1 עד 6. אופן השימוש הוא דומה מאוד בין התוכנות:

לחיצה על מקש הספרה תדלג אל הכותרת ברמה המבוקשת. למשל לחיצה על מקש 2 תוביל לכותרת רמה 2 הבאה.

לחיצה על הספרה יחד עם מקש Shift מדלגת אל הכותרת הקודמת ברמה המבוקשת.

על מנת להמחיש את ההבדל בין קוראי המסך, נניח שיש לנו עמוד עם כותרת רמה 1 יחידה, ו 3 אזורים עם כותרת ברמה 2. ותחת כל אחד מהם 2 כותרות ברמה 3.

הצגה ויזואלית של מבנה כותרות כפי שמתואר בפוסט.

נניח שהגענו כבר לכותרת רמה 2 הראשונה בעמוד, ונבחן את ההתנהגות של שני קוראי המסך:

בתוכנת NVDA כאשר נלחץ על מקש ה 3 נוכל להגיע לכל אחת מכותרות רמה 3 באתר. כלומר, לחיצה על 3 במשך 6 פעמים תוביל אותנו לכל 6 הכותרות ברמה 3.

בתוכנת JAWS, נוכל גם להגיע לשתי כותרות רמה 3 אשר תחת אותו אזור. אך בלחיצה השלישית נקבל הודעה כי אין עוד כותרות רמה 3. אין זאת שגיאה, פשוט תוכנה זו מתייחסת למבנה ההיררכי של הכותרות. אם נדלג כעת לכותרת רמה 2 הבאה, נוכל על ידי מקש 3 לעבור לזוג הכותרות רמה 3 הבאים.